Aberdovey Food Festival

There are some events just too good to miss and if you did there is always next year – Welcome to the Aberdovey Food Festival!

We are delighted to announce that our 6th Food Festival will take place on Sunday 20th August 2023, on the old school playing field next to Aberdyfi railway station. The festival runs from 10.30am to 4.30pm and is free to attend – everyone welcome!

This highly-praised event features cookery demonstrations by leading local chefs and a veritable cornucopia of food and drink products from around Wales and the Borders.

Come along to our demonstration tent and listen to Michelin-starred local chef, Nathan Davies from SY23 in Aberystwyth, kicking off the demos at 11am. We have other local chefs, a barrister, a cocktail maker and hopefully our very own Aberdyfi butcher sharing their passion for food and drink. 

There are opportunities throughout the day to sample and purchase a wide range of mainly Welsh artisan produce including seafood, award-winning cheeses, locally reared meat, Welsh cakes and Bars Brith, Snowdonia honey, artisan breads, preserves & jams, craft beers, award-winning wines and organic cider.

An event not to be missed!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein 6ed Gŵyl Fwyd yn cael ei chynnal ddydd Sul 20fed Awst 2023, ar gae chwarae’r hen ysgol drws nesaf i orsaf reilffordd Aberdyfi. Mae’r ŵyl yn rhedeg o 10.30 yb tan 4.30 yp ac mae’n rhad ac am ddim i’w mynychu. Mae croeso i bawb!

 

 

 

 

Mae’r digwyddiad hwn sy’n cael ei ganmol yn fawr yn cynnwys arddangosiadau coginio gan gogyddion lleol blaenllaw a llond gwlad o gynnyrch bwyd a diod o bob rhan o Gymru a’r Gororau.
Dewch i’n pabell arddangos a gwrandewch ar y cogydd lleol sydd â seren Michelin, Nathan Davies o SY23 yn Aberystwyth, yn cychwyn y demos am 11.00 yb. Mae gennym ni gogyddion lleol eraill, barista, gwneuthurwr coctels a gobeithio ein cigydd yn Aberdyfi yn rhannu eu hangerdd am fwyd a diod.
Mae cyfleoedd trwy gydol y dydd i flasu a phrynu amrywiaeth eang o gynnyrch Cymreig yn bennaf gan gynnwys bwyd môr, cawsiau sydd wedi ennill gwobrau, cig wedi’i fagu’n lleol, pice ar y maen a Bara Brith, mêl Eryri, bara crefftus, jamiau, cwrw crefft,  gwinoedd a seidr organig.
Dewch yn llu i’n gweld!

 

Aberdovey Food Festival is promoted by Aberdovey Community Council.

Aberdovey Food Festival

There are some events just too good to miss and if you did there is always next year – Welcome to the Aberdovey Food Festival!

We are delighted to announce that our 6th Food Festival will take place on Sunday 20th August 2023, on the old school playing field next to Aberdyfi railway station. The festival runs from 10.30 am until 4.30 pm & is free to attend. Everyone welcome!
This highly praised event features cookery demonstrations by leading local chefs and a veritable cornucopia of food and drink products from around Wales & the Borders.
Come along to our demonstration tent & listen to Michelin-starred local chef, Nathan Davies from SY23 in Aberystwyth, kicking off the demos at 11.00 am. We have other local chefs, a barrister, a cocktail maker & hopefully our very own Aberdyfi butcher sharing their passion for food & drink.
There are opportunities throughout the day to sample and purchase a wide range of mainly Welsh artisan produce including seafood, award winning cheeses, locally reared meat, Welsh cakes & Bara Brith, Snowdonia honey, artisan breads, preserves & jams, craft beers, award-winning wines and organic cider.
An event not to be missed!

 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein 6ed Gŵyl Fwyd yn cael ei chynnal ddydd Sul 20fed Awst 2023, ar gae chwarae’r hen ysgol drws nesaf i orsaf reilffordd Aberdyfi. Mae’r ŵyl yn rhedeg o 10.30 yb tan 4.30 yp ac mae’n rhad ac am ddim i’w mynychu. Mae croeso i bawb!
Mae’r digwyddiad hwn sy’n cael ei ganmol yn fawr yn cynnwys arddangosiadau coginio gan gogyddion lleol blaenllaw a llond gwlad o gynnyrch bwyd a diod o bob rhan o Gymru a’r Gororau.
Dewch i’n pabell arddangos a gwrandewch ar y cogydd lleol sydd â seren Michelin, Nathan Davies o SY23 yn Aberystwyth, yn cychwyn y demos am 11.00 yb. Mae gennym ni gogyddion lleol eraill, barista, gwneuthurwr coctels a gobeithio ein cigydd yn Aberdyfi yn rhannu eu hangerdd am fwyd a diod.
Mae cyfleoedd trwy gydol y dydd i flasu a phrynu amrywiaeth eang o gynnyrch Cymreig yn bennaf gan gynnwys bwyd môr, cawsiau sydd wedi ennill gwobrau, cig wedi’i fagu’n lleol, pice ar y maen a Bara Brith, mêl Eryri, bara crefftus, jamiau, cwrw crefft,  gwinoedd a seidr organig.
Dewch yn llu i’n gweld!

Aberdovey Food Festival is promoted by Aberdovey Community Council.

Food Festival

There are some events just too good to miss and if you did there is always next year – Welcome to the Aberdovey Food Festival!

 We are delighted to announce that our 6th Food Festival will take place on Sunday 20th August 2023, on the old school playing field next to Aberdyfi railway station. The festival runs from 10.30 am until 4.30 pm & is free to attend. Everyone welcome!

This highly praised event features cookery demonstrations by leading local chefs and a veritable cornucopia of food and drink products from around Wales & the Borders.
Come along to our demonstration tent & listen to Michelin-starred local chef, Nathan Davies from SY23 in Aberystwyth, kicking off the demos at 11.00 am. We have other local chefs, a barrister, a cocktail maker & hopefully our very own Aberdyfi butcher sharing their passion for food & drink.
There are opportunities throughout the day to sample and purchase a wide range of mainly Welsh artisan produce including seafood, award winning cheeses, locally reared meat, Welsh cakes & Bara Brith, Snowdonia honey, artisan breads, preserves & jams, craft beers, award-winning wines and organic cider.
An event not to be missed!
Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein 6ed Gŵyl Fwyd yn cael ei chynnal ddydd Sul 20fed Awst 2023, ar gae chwarae’r hen ysgol drws nesaf i orsaf reilffordd Aberdyfi. Mae’r ŵyl yn rhedeg o 10.30 yb tan 4.30 yp ac mae’n rhad ac am ddim i’w mynychu. Mae croeso i bawb!
Mae’r digwyddiad hwn sy’n cael ei ganmol yn fawr yn cynnwys arddangosiadau coginio gan gogyddion lleol blaenllaw a llond gwlad o gynnyrch bwyd a diod o bob rhan o Gymru a’r Gororau.
Dewch i’n pabell arddangos a gwrandewch ar y cogydd lleol sydd â seren Michelin, Nathan Davies o SY23 yn Aberystwyth, yn cychwyn y demos am 11.00 yb. Mae gennym ni gogyddion lleol eraill, barista, gwneuthurwr coctels a gobeithio ein cigydd yn Aberdyfi yn rhannu eu hangerdd am fwyd a diod.
Mae cyfleoedd trwy gydol y dydd i flasu a phrynu amrywiaeth eang o gynnyrch Cymreig yn bennaf gan gynnwys bwyd môr, cawsiau sydd wedi ennill gwobrau, cig wedi’i fagu’n lleol, pice ar y maen a Bara Brith, mêl Eryri, bara crefftus, jamiau, cwrw crefft,  gwinoedd a seidr organig.
Dewch yn llu i’n gweld!

Aberdovey Food Festival is promoted by Aberdovey Community Council.

for Latest News from Aberdyfi Community Council follow us on...
for Latest News from Aberdyfi follow us on...
Latest News follow us on...